ב- Moodle ניתן לקבוע משקל לכל פעילות בקורס על מנת לקבל ציון משוקלל סופי.

על מנת לשקלל את הציון פעלו לפי ההוראות הבאות:

כל ציוני הפעילויות (מטלות/פורומים/בלוגים) בקורס יהיו בטווח של 0-100.
נא לא להגדיר מטלות בטווחים שונים.1.      לחצו על  "ציונים" בבלוק "ניהול " (בצד ימין בקורס)
 
2.      גליון הציונים יוצג לכם. 
    על מנת לקבוע משקלים עבור כל מטלה לחצו בתיבת הבחירה למעלה על "ציוני הסטודנטים בקורס" ובחרו "חישוב ציונים (קטגוריות ופריטים)"3 בעמודה "משקלים" כתבו לכל מטלה מה משקלה למשל אם למטלה X ניתן את המשקל 20% בעמודה "משקלים" רשמו 20 .

     * סך כל המשקלים יהוו 100% .

     * אם מטלה מסוימת לא מחושבת לציון כתבו ב "משקל" 0 .
 

    

4.      לחצו על לחצן "שמירת שינויים"


ניתן לקבל יעוץ לגבי שקלול הציונים לפני העברת הציונים ל"מערכת מידע למרצה" במייל galit_m@levinsky.ac.il ובטלפון 03-6901671.


מופעל על ידי Blogger.