על מנת לייצא את הציונים בקובץ אקסל בצעו את השלבים הבאים:

1. בבלוק ניהול לחצו על לחצן "ציונים"2. במסך גליון הציונים בתיבת "דוח ציונים בקורס זה" בחרו "יצוא לגליון אלקטרוני Excel"
3. הורידו את הוי מהמטלות שאין ברצונכם לייצא לקובץ אקסל

4. לחצו על לחצן "הורדה"

Print 

Friendly Version of this pagePrint Get a 

PDF version of this webpagePDF
מופעל על ידי Blogger.